fredag 18. juni 2010

En kamp for villaksen!

 Villaksen sliter mer enn noen gang. Menneskelig påvirkning har redusert den en gang så tallrike fisken i mange av våre vassdrag. Nå er hvert fjerde vassdrag stengt for alt laksefiske av hensyn til restbestandene. NJFF arbeider utrettelig for å bedre villaksens livsvilkår i sjø og elv.

Les orginal artikkel fra NJFF

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?element_id=72185856&displaypage=TRUE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar