mandag 7. januar 2013

De beste lakseelvene i året som gikk 2012

  • En liten liten oppdatering på hvordan året som gikk i elvene i Norge 2012


10  på Topp lakseelver i Norge 2012
http://orklasalmon.blogspot.no/p/topp-10-elver-2012.html


 Rangering av lakseelver på landsbasis i ulike perioder.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/1999/nou-1999-09/12.html?id=141612

124 lakseelver ble stengt i fiskesessongen 2012 
http://www.nationen.no/2012/04/19/naring/laksefiske/fiske/laks/oppdrett/7373847/

Informasjon om laksesessongen 2012
http://www.nationen.no/f/laksesongen2012nationen.pdf

søndag 6. januar 2013

Redd Villaksen vær aktiv!

Gjør du noe for miljøet? skjønner du hva som skjer rundt deg? eller er du en som bare godtar alt som skjer uten å ville gjøre noe?  Det er selvfølgelig alt for mange som gjør akkurar det dessverre.....
mange grunner til det, men det er også mangel på uvitenhet hos mange ...uansett det og støtte organisasjoner som jobber for naturen,dyrene,miljøet rundt oss er utrolig viktig noe vi alle skulle ha gjort i både liten og større skala for min del så støtter jeg NJFF  som lokale forbund nettopp for at vi skal kunne fiske & jakt i fremtiden også..

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/forside

http://www.reddvillaksen.no/