søndag 24. januar 2010

Siste Øvinger i Vestlandshallen i år folkens!

Heng på de site treningene i år folkens!

07/02 kl. 19 - 22

21/02 kl. 19 - 22

07/03 kl. 19 - 22

21/03 kl. 19 - 22

Akkurat kjøpt meg noen ferske hønenakker;) som skal bindes fluer på så Ørreten skal ikke føle seg for trygg... hovedsaklig Tørrfluer ..som skal bli prøvd ut oppe på noen "hemmelige vann" hjå han Tossa på Dølen..men også noen spette flotte tungsten Nymfer samt litt "døgniser"

 

søndag 17. januar 2010

2009 var tidene's bunn år når det gjelder Laksefiske i Hordaland!

2009 var tidene's bunn år når det gjelder Laksefiske i Hordaland!

Hordaland er det fylket der villaksen har hatt den største tilbakegongen dei siste 20 åra, og der laksestammane er mest trua. Dette heng saman med at Hordaland er det største oppdrettsfylket." Det er denne negative utviklingen gjennom mange år og som etter hvert har rammet alle lakseelvene i fylket som er bakgrunnen for at NJFF-Hordaland går inn for fredning av alt fiske etter villaks i alle elvene i fylket kommende år, dette for å sikre nok gytefisk og stamlaks til høsten 2010

Men all oppdretts fisk kan taes .altså catch and release for villfisk!

Link her til Hordaland HJFF forbund:

http://www.njff.no/portal/page/portal/admin/utskriftsside?element_id=60607749

onsdag 13. januar 2010

Den beste filmen om ørret (hva den spiser,beiter,hvor den står) The Underwater World of Trout

Beste DVD som er laget etter min mening

Denne er et MUST for alle Flågefiskere!!!!!

http://www.underwateroz.com/index.html

søndag 10. januar 2010

Kasting i Vestlandshallen 10 Januar med alt stæsjet mitt!

Da er vi klar til Vestlandshallen 10 Januar Søndag... Grisekaldt ute, men mulig det er noenlunde temperatur inne i Vestlandshallen i dag Søndag den 10 .. uansett utstyret er stæsjet opp.

løst te og værra med`?